Thakeham First School News

Lesson Dates   Autumn Term 2015

Thakeham First School (Rupert Horne)

Wednesdays

January 6th.

January 13th

January 20th.

January 27th.

February 3rd.

February 10th.

(Half term)

February 24th.

March 2nd..

March 9th.

March 16th.

March 23rd.